ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 15 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256220,44295,43473,51559,00249,11676,531130,323174,857135,39086,66872,27827,5241,001,080
256135,80940,45057,27742,76863,20962,09242,04850,17735,55549,12135,71026,713540,929
256019,42130,06839,69242,54849,21252,18754,11352,54349,57243,75544,90551,054529,070
ยอดยกมาตั้งแต่ 18 พ.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559   296,727
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,367,806
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี