HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอหนองขาหย่าง [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยเเล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ด่วนที่สุด [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ปี 2563 ที่ อน 0023.3/ว 31 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563  [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
 
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้างแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2562 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 452 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด) [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 260 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 ด่วนที่สุด [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
 
การเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2563 ด่วนที่สุด [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
 
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 678
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10