HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 121 
 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) (ด่วนที่สุด) [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
 
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำในช่วงฤดูเเล้ง ปี 2562/63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
 
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สำนักงาน ป.ป.ช  [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
 
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
 
เเจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด  [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพฯ งวดที่ 2 (ด่วนที่สุด) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 100 
 
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องปันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 COVID-19 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 127 
 
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
 
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
 
การเฝ้าระวังเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 73 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 705
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10