HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4978 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 188 
 
แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยไทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 หนังสือที่ อน 0023.3/ว 4973 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 141 
 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 266 
 
เเจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฟ.1 เเละ มฝ.2) [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรเเกรมระบบเเนะนำสำรับอาหารกลางวัน [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเเก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 98 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 140 
 
เเต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง(ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 107 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพืื้นฐาน เเละการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเเละอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10