HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/62 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 102 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 107 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทสเพื่อนบ้าน (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/2562(ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทีมีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนะวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุทัยธานี [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
 
แผนการประเมินความสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 629
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10