หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
นายฉัตรชัย คะสันต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหลวง
“ หนองหลวงปลอดยาเสพติด คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม
เปี่ยมล้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน ”
วัดเขาดาวเรือง
ศูนย์รวมจิตใจในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
ภาพกิจกรรมที่ อบต.หนองหลวงจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
การทำงานของสมาชิกสภา
 
     
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดาวเรือง - หมู่ที่ [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 56 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม2565)ปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 64 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ขอประชาสัมพันธ์สารเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 78 
ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ว [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องการนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
ขอประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีป้าย [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 101 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (สขร.ประจำเดือนมกราคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 104 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 144 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 231 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 192 
ประชาสัมพันธ์สื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 195 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบ [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 74 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อน.ถ.๕๙-๐๐๓ ทางห [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 171 
กำหนดวันตรวจรับงาน จ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายทาง (อน.ถ.๕๙-๐๐๓) ทางหลวงท้อ [ 14 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 197 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปา และโปรแกรมจดหน่วยน้ำบน Smartphone โดยวิธี [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อกระดาษต่อเนื่อง (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บจ-7705 อน. โดยวิธีเ [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ (อบต.หนองหลวง) ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัด [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าม้วน) จำนวน 3 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขาดาวเรือง-หมู่ที่ ๓ บ้านดงสำรา [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการ?รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน?สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เ [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขาดาวเรือง-หมู่ที่ ๓ บ้านดงสำรา [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาวางท่อ ในโครงการขุดคลองระบายน้ำห้วยงอแง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขาลาย ตำบลหนอง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล) ๑,๑๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ในโครงการขุดคลองระบายน้ำห้วยงอแง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขาลาย ตำบ [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในโครงการขุดคลองระบายน้ำห้วยงอแง หมู่ที่ ๑ บ้านหน [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุ ในโครงการขุดคลองระบายน้ำห้วยงอแง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขาลาย ตำบลหนองหลวง [ 25 เม.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
 
   
 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี65 งบเงินอุดหนุนฯ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนเงินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส3-4 (เม.ย.-ก.ย.65) ด่วนที่สุด [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (เดือน ต.ค.2564 - มี.ค. 2565) [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
ารประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.)รุ่นที่ 2 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เตือนภัยยาผีบอก (ยาผงจินดามณี)อันตรายถึงชีวิต [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 53 
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 115 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 77 
ประกาศคณะกรรมการอหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 80 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
 
   
 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตำบลทุ่งนางาม [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะเทโพ การจัดอบรมผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแนวทางมาตรการลดการปล่อย [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาวางท่อประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองจันเจริญ พร้อ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม บริการรับส่งผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อCOVID-19 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม มอบถุงยังชีพ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกร [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก จังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครและคัดเลือก เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองตัวแทนจำหน [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองฉาง [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณแยกถนนคอนกรีตห [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นหลังอนามัยตำบลท่าโ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 6  ตอบ 0  
ปัญหาในตำบลหนองหลววง (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 2027  ตอบ 1  
แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (22 ธ.ค. 2564)    อ่าน 713  ตอบ 1  
 
สำรวจความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องให้ อบต.หนองหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
   

ดอกไม้จันทน์  

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอรับการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง