หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                      

-เมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongluang-uthai.go... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                    

-เมนู บุคลากร หัวข้อ คณะผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home  

-เมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.g... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home

-เมนู แผน หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home
                    
-เมนู เกี่ยวกับ อบต.  หัวข้อ ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home

-เมนู ระเบียบ หัวข้อ ระเบียบ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home

-เมนู บริการประชาชน หัวข้อ กระดาษสนทนา
o9 Social Network https://www.nongluang-uthai.go... -เครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง แสดงในเมนูหน้าหลักบนเว็บไซต์ มุมขวาด้านบน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                            
-แสดงอยู่ในเมนู ระเบียบ หัวข้อ ประกาศ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                            
-แสดงอยู่ในเมนู แผน
หัวข้อ แผนอื่นๆ
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                            
-แสดงอยู่ในเมนู รายงาน
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                            
-แสดงอยู่ในเมนู รายงาน
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                   -เมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู บริการประชาชน  หัวข้อ คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู รายงาน  หัวข้อ สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู รายงาน  หัวข้อ รายงานผลปฏิบัติการประจำปี
o18 E-Service https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                             -อยู่ด้านล่าง บนหน้าหลักของเว็บไซต์อบต. -สามารถสแกน QR code เพื่อขอรับบริการการรับคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                            
-แสดงอยู่ในเมนู แผน
หัวข้อ แผนจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในเมนู ข่าวสาร หัวข้อ ประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                            
-เมนู รายงาน  หัวข้อ รายงานสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู รายงาน  หัวข้อ รายงานผลปฏิบัติการประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู การบริหารบุคคล หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู การบริหารบุคคล หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู การบริหารงานบุคคล  หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nongluang-uthai.go... https://www.nongluang-uthai.go... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.  https://www.nongluang-uthai.go.th/home                                                                      -เมนู รายงาน  หัวข้อ รายงานผลปฏิบัติการประจำปี
 
  (1)     2   
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10