หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นกินได้ สายสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

วันที่  11 เมษายน 2565 สำนักปลัด อบต.หนองหลวง  จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นกินได้ สายสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 8 ระยะทาง 900  เมตร  โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยดำเนินการปลูกสมุนไพร เพกาเตี้ยกินฝัก เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่รู้จักกันดีมาช้านาน เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย อาทิ ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดและในฝักเพกามีวิตามินซีสูงมากถึง 484 มิลลิกรัม/100 กรัม สู้กับไข้หวัดได้ทุกสายพันธุ์ เพกาเป็นสมุนไพรที่สามารถรับประทานเป็นยาในตัว ประกอบกับหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว471 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาถนนพื้นที่อำเภอ/จังหวัด ให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนังสือดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (2) (7) จึงได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นกินได้ สายสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 เม.ย. 2565 เวลา 10.15 น. โดย คุณ พิมพ์ชนก วะราหะ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10