HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ข่าวสาร อบต.
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ส.ค. 2562 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ส.ค. 2562 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ส.ค. 2562 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 ส.ค. 2562 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ส.ค. 2562 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ส.ค. 2562 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด ขององค์การบริหารตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ส.ค. 2562 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ในโครงการฝึกอบรม อปพร.เชิงปฎิบัติการ และการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ส.ค. 2562 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูห้วงปี 2562/2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ส.ค. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2562 21
   1     (2)     3      4   
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10