HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
[ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอส.ที. ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้คุู่มือสำหรับประชาชนกระบวนงานการโฆษณา ด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นกระดาษหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 161  
 
-ประกาศ- [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10