หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 26 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 198  
 
คำสั่งตั้งแต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
คำสั่งตั้งแต่งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
คำสั่งตั้งแต่งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 3 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 228  
 
รายงานผลการดำเนินตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 136  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ปี 64-66 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี ( พ.ศ. 2564-2566 ) [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดโครงสร้างราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลัเกเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 196  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10