หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รวมกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ ศ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ ศ 2562 [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10