หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
คู่มือประชาชน
 
 

ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ


คู่มือดำเนินการร้องทุกข์


คู่มือดำเนินการร้องทุกข์ (กรม)


คู่มือสำหรับประชาชน


แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)


คำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย


แบบคำร้อง ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค


แบบฟอร์ม แบบคำร้องทั่วไป


แบบคำร้อง ขอรับบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


คู่มือสำหรับประชาชน:การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใปปลิวที่สาธารณะ


แบบลงทะเบียนผู้เด็กแรกเกิด


คู่มือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561


คู่มือการขออนุญาตใช้น้ำประปา

 
  (1)  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10