หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
พนักงาน อบต.
 
 


นายประเสริฐ สินสุข
ปลัด อบต.หนองหลวง


นายอดิศักดิ์ คชนิล
รองปลัด อบต.หนองหลวง
 
สำนักปลัด
 


นางนิลวรรณ มังคะโชติ
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสมพร อินทะนู
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวปรียาพัศ เชื้อรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอนุชา มังคะโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวพิมพ์ชนก วะราหะ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุธิษา โสฬส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุระการ


นางสาวสุกัญญา คงสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายฌาณุวัฒน์ ว่องวิกย์การ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10