HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
พนักงาน อบต.
 
 


นายประเสริฐ สินสุข
ปลัด อบต.หนองหลวง


นายอดิศักดิ์ คชนิล
รองปลัด อบต.หนองหลวง
 
สำนักปลัด
 


นายปวิช มานะพระ
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองหลวง


--ว่าง--
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอนุชา มังคะโชติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางนิลวรรณ มังคะโชติ
บุคลากร


นางสมพร อินทะนู
นักพัฒนาชุมชน


นายไตรภพ ฤทธิ์นรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นางสาวอภิญญา พิฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นางสาวพิมพ์ชนก วราหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุระการ


นายฌาณุวัฒน์ ว่องวิกย์การ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10