HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
พนักงาน อบต.
 
 


นายประเสริฐ สินสุข
ปลัด อบต.หนองหลวง


นายอดิศักดิ์ คชนิล
รองปลัด อบต.หนองหลวง
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวกนกอร โสรัตน์
ผอ.กองการศึกษา


นางสาวศศิภา เนินพลับ
นักวิชาการศึกษา


นางสาวพัชณียา ดารุณิกร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธราภรณ์ จันทรศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมาลี มุกดาลอย
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกาญจนา หนองคาย
แม่บ้านศูนย์เด็กเล็ก
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10